כתבה חדשה על רימקס חלוצים ב "דה מרקר" מוזמנים להיכנס